Hebridean and Scotland Pictures

May 2003

bus entering the ferry in Mallaig

Bussen måste backa ombord på färjan i Mallaig
Vi beundrade vår chaufför Sarah för hennes säkra körning


The coach had to back onboard the ferry in Mallaig
We admire our driver Sarah for her good driving.

Marraig

Från färjan fick vi en vy över Mallaig då vi lämnade denna by.

View of Mallaig from the ferry.

Armadale

Strax landning i Armadale   Aproach Armadale

Skye mountains

Växtligheten på bergen på Skye hade så fina färger i alla nyanser mellan svartbrunt (ljung) gulbrunt (fjolårsgräs) ljusgrönt (gräs).
De dominerade utsikten på bussens vänstra sida.

Hills on Isle of Skye
The nuances where enthrilling, all these shades of black-brown-yellow-light greyish green
The hills were dominationg the view on the left hand of the coach.
This is a viewcard, not a photo by me.
I included this as I wanted to give an idea of the sights we had from the coach

The Old Man

Denna bergsformation som vi såg framför oss då vi närmade oss Portree kallas "The Old Man"

"The Old Man" a silhouette on the road towards Portree.
This is a viewcard, not a photo by me. Put it here as I wanted to give an idea of the sights we had from the coach

Nästa bildsida/Next page

Tillbaka till svenska dagboken   Back to English diary


© Ingegerd