O store Gud (Psalm 11)

lyfta händer

Tacksägelsedagen

14 oktober 2018

Lovsång


Text från GT: 1 Krön 29:10-14

Inför hela församlingen prisade David Herren:
"Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting. Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt. Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn. Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


apple

Episteltext 1 Tess 5:16-24

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt.
Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

apple

EVANGELIET ENLIGT LUKAS 17:11-19

Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: "Jesus, mästare, förbarma dig över oss!" Då sade han till dem: "Gå och visa upp er för prästerna!" Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: "Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?" Och han sade till mannen: "Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig."

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

apple

VECKANS BÖN:

Gud
otaliga är dina verk.
Med vishet har du gjort dem alla.
Vi tackar dig för skapelsens gåvor
och stämmer in i den lovsång
som bor i stenar och träd,
i hav och vattendrag,
och i människors hjärtan.
I Jesu namn
AMEN

appleVeckans psaltarpsalm

Öster och väster fyller du med jubel.
Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.
Du vattnar åkerns fåror
och jämnar ut dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.
Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.
Ödemarkens beten frodas,
höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar
och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

Psalt 65:9-14

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

En bön för idag ||  Jag är tacksam -  ||  Om Tacksägelsedagen i svensk tradition
Ljusnans pastorat Nästa söndag


UPP

Design Ingegerd I