Music click here
musicspeaker
Psalm 11
O store Gud
(How great Thou Art)
av Carl Boberg


Music click here
musicspeaker
Psalm 261
Tack min Gud för vad som varit
(Thanks to God for my Redeemer)
av J. A. Hultman

tomato
pea pods
2 carots

Tacksägelsedagen i svensk tradition

Firas i Svenska Kyrkan som en årlig tacksägelse- och böndag, sedan 1983 alltid den andra söndagen i oktober, i år 2018 den 14 oktober.
Vi klär kyrkan med de sista blommorna från våra trädgårdar och med granna löv från lövträden som just nu står i sin sista praktfulla dräkt denna säsong. Kanske också frukter och grönsaker kan ingå i det som får pryda kyrkorummet.
Gudstjänsten inleds i många kyrkor med en procession då man bär fram produkter från årets skörd och sådant som framställts av det som jorden och skogen ger till altaret. Saft och sylt, bröd, honung - -
Vanligen auktioneras sedan gåvorna ut, och de pengar som kommer in användes till något behjärtansvärt ändamål, t ex kan de skickas till någon hjälporganisation. Vi kan inte skicka mat men vi kan sälja matvaror ur vår skörd och skicka medel till hjälp i regioner av vår värld som drabbats av missväxt.

 

Kyrkoårets texter på Tacksägelsedagen 14 oktober 2018

Jag är jag  |||   Värdefull  |||   Dagar vi firar

Något om den amerikanska högtid som firas fjärde torsdagen i november varje år
The Truth about Thanksgiving
(på engelska)

index email
Ingegerd