Midimusic psalm 11
"O store Gud"
Nu är det vår!

GÖKOTTA

gök

Gökotta - en sedvänja att i soluppgången vanligen på Kristi Himmelfärds dag eller vid annan tidpunkt på våren göra en utflykt i gryningen, ursprungligen för att man med hjälp av gökens galande sökte spå om framtiden.
Numera kanske mest för att uppleva fågelsången och den underbara nyväckta naturen.

tulpan Helena www.graphicgarden.nu

Kristi himmelfärds dag

10 maj 2018
Herre över allting

Text från GT Andra Kungaboken 2:11-14

Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen.
Elisha såg det, och han ropade: "Min fader, min fader, du Israels vagnar och ryttare!" När han inte såg Elia längre grep han tag i sina kläder och rev itu dem. Han tog upp Elias mantel, som hade fallit av honom, och gick tillbaka och ställde sig på stranden av Jordan. Där tog han manteln som hade fallit av Elia och slog med den på vattnet och sade: "Var är Herren, Elias Gud?" När Elisha slog på vattnet delade det sig, och han kunde gå över.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


Dagens karaktärstext från Apostlagärningarna 1:1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, "det som ni har hört mig tala om", sade han. "Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar."
De som hade samlats frågade honom: "Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?" Han svarade: "Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


Evangelium enl. evangelisten Markus 16:19-20

När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

cuckoo

Ett bibelord för denna högtidsdag:
Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka.

 

Dagens bön:

Gud
varken tid eller rum kan begränsa dig
Överallt är Kristus närvarande
Tack för förundran och visshet
Berättelsen om hans härlighet och kraft
förs från människa till människa
genom tiden och över världen.
Tack för det som utmanar vår tanke
och fyller vårt hjärta med ro.
Vi ber om öppa sinnen att ta emot
och gåvan att dela med andra
I Jesu Kristi namn
AMEN

En psaltarpsalm för idag
Av David, en psalm.

Så lyder Herrens ord till min härskare:
Sätt dig på min högra sida,
så skall jag lägga dina fiender
som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:
härska nu bland dina fiender!
Villigt samlas ditt folk
i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig
som dagg ur gryningens sköte.
Herren har svurit en ed
som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt
i Melkisedeks efterföljd.
Herren är vid din sida,
han krossar kungar på sin vredes dag,
han dömer bland folken i sitt majestät,
han krossar hövdingar vida kring jorden.

Han dricker ur bäcken vid vägen.
Så lyfter han huvudet högt.

Ps 110:1-7

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jag är med er alla dagar

Kristus går med alla dagar,
i det ljusa och det mörka,
i fest och vardag,
också när vi inte kan känna att det är så.
Gud behöver oss i kampen för sitt rike,
både när vi är trygga i vår tro
och när vi tvivlar

Kerstin Hesslefors Persson

Bönsöndagen 6 maj 2018  ||   Söndagen före pingst 13 maj 2018 ||  Samlingssida med påsktidens texter

Ingegerd | Upp