Midimusic psalm 11
"O store Gud"
Nu är det vår!

gök

GÖKOTTA

Gökotta - en sedvänja att i soluppgången vanligen på Kristi Himmelfärds dag eller vid annan tidpunkt på våren göra en utflykt i gryningen, ursprungligen för att man med hjälp av gökens galande sökte spå om framtiden.
Numera kanske mest för att uppleva fågelsången och den underbara nyväckta naturen.Kristi himmelfärds dag

Herre över allting

21 maj 2020

Text från Daniels bok 7:13-14

Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Dagens huvudtext finns i Apostlagärningarna 1:1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, "det som ni har hört mig tala om", sade han. "Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar."
De som hade samlats frågade honom: "Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?" Han svarade: "Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. "Galileer", sade de, "varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen."

maskros

En text från Efesierbrevet 4:7-13

Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. Att han steg upp, måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet.

maskros

Evangelium enl. Johannes 17:1-8

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.
Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.

maskros

SAMLINGSBÖN:

Gud
varken tid eller rum kan begränsa dig
Överallt är Kristus närvarande
Tack för förundran och visshet.
Berättelsen om hans härlighet och kraft
förs från människa till människa
genom tiden och över världen.
Tack för det som utmanar vår tanke
och fyller vårt hjärta med ro.
Vi ber om öppa sinnen att ta emot
och gåvan att dela med andra
I Jesu Kristi namn
AMEN

maskrosDagens psaltarpsalm

Sätt dig på min högra sida,
så skall jag lägga dina fiender
som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion:
härska nu bland dina fiender!
Villigt samlas ditt folk
i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig
som dagg ur gryningens sköte.
Herren har svurit en ed
som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt
i Melkisedeks efterföljd.
Herren är vid din sida,
han krossar kungar på sin vredes dag,
han dömer bland folken i sitt majestät,
han krossar hövdingar vida kring jorden.
Han dricker ur bäcken vid vägen.
Så lyfter han huvudet högt.

Psalt. 110

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kristi himmelfärds dag
Herre över allting
Du sträckte ut de genomstungna händer,
välsignande din skara när du for.
Så skall du ock den dag du återvänder
välsigna varje själ som på dig tror.
Ty som du for du komma skall tillbaka.
Giv att jag alltid må
bedja, tro och vaka.
Lewi Petrus.

Bönsöndagen 17 maj 2020   ||   Söndagen före pingst 28 maj 2020  ||  Samlingssida med påsktidens texter

Upp

Design Ingegerd