FENIX

Påskdagen

Vår Herre Jesus Kristus är uppstånden!
Halleluja - Halleluja - Halleluja!
1 april 2018

--Kristus är uppstånden--


Text från profeten Hosea 6:1-3
Kom, låt oss vända tillbaka till Herren!
Han rev, och han skall läka oss,
han slog, och han skall förbinda oss.
Han ger oss liv efter två dagar,
på den tredje reser han oss upp,
så att vi får leva inför honom.
Låt oss lära känna honom,
låt oss sträva efter kunskap om Herren.
Så visst som gryningen skall han träda fram,
han skall komma till oss som ett regn,
ett vårregn som vattnar jorden.

(Bibel2000) Copyright © Svenska Bibelsällskapet.


soluppgång

Text ur Apostlagärningarna 3:14-16

Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de döda, det kan vi vittna om. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt mannen som ni ser här och som ni känner. Den tro som kommer genom detta namn har gett honom full hälsa i allas er åsyn.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet.

Kvinnorna vid graven

EVANGELIET ENLIGT LUKAS 24:1-12

Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen: att Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen."
Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de alltsammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt.

Copyright © Svenska Bibelsällskapet

koltrast

Dagens bön:
Gud,
vi firar livets seger över döden
för Kristus är levande!
Hela din kyrka jublar
Fyll våra hjärtan
med din uppståndelses kaft och glädje.
Tack för fåglarnas sång som förebådar gryningen
tack för tussilago och krokus som står som det nya livets vittnen i fjolårsgräset.
I den uppståndnes namn.
AMEN

tussilagoDagens psaltarpsalm

Hör hur segerropen skallar,
jubel stiger från de trognas läger:
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger,
Herrens hand har visat sin kraft.
Jag skall inte dö, jag skall leva
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig,
men han gav mig inte i dödens våld.
Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.

Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

Psalt. 118:15-24

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vad ljus över griften ||  Påskhymn ||  Samlingssida med påsktidens texter ||  Om påsktiden ||  Nästa söndag || UPP

Design Ingegerd