Du gamla, du fria, du fjällhöga nord
The Swedish Flag

Sveriges nationaldag

firas den 6 juni
till åminnelse av dels Gustav Vasas kröning till Sveriges konung den 6 juni 1523, vilket räknas som det svenska rikets grundande, dels av antagandet av 1809 års regeringsform.
Den 6 juni blev officiell nationaldag enligt ett beslut 1983. Tidigare firades dagen som Svenska flaggans dag alltsedan 1916.

The Swedish FlagDen dagen vajar den svenska flaggan över hela vårt land, och är det solsken är det en vacker syn med alla blågula flaggor i den ljusa försommargrönskan.
Blå som himlen och gul som solen.

Riksdagen har beslutat att nationaldagen, den 6 juni, från och med år 2005 ska vara allmän helgdag.
Frågan om nationaldagen som allmän helgdag utreddes under 2003-2004 av Anita Gradin. I maj 2004 överlämnade hon sitt betänkande "Nationaldagen - ny helgdag". Hon föreslog där att den 6 juni skulle göras till allmän helgdag och att annandag pingst samtidigt skulle avskaffas som helgdag. Utredningen konstaterade att det skulle bli alltför dyrt för samhället att inrätta ytterligare en helgdag utan att ta bort en av de befintliga helgdagarna.
Regeringen lämnade under hösten 2004 en proposition till riksdagen enligt utredningens förslag. Den 1 december biföll riksdagen regeringens proposition, och beslutade samtidigt att annandag pingst inte längre ska vara en allmän helgdag. Redan i år är alltså annandag pingst en vardag och nationaldagen en helgdag.

Sveriges nationalflagga har sitt ursprung i det riksvapen Karl Knutsson 1448 sammanfogade av Folkungaättens vapen (ett lejon av guld mot blå grund) och Albrekt av Mecklenburgs riksvapen (en blå sköld med tre guldkronor). Korset hämtades möjligen från den danska dannebrogen. Den svenska flaggan omnämns första gången 1557 då Gustav Vasa fastställde ett heraldiskt vapen för sonen Johan såsom hertig av Finland.
Flaggans kors härstammar från medeltida korsbaner.(enl Bonniers lexikon).
Mera ur historien

Stora riksvapnet
Stora riksvapnet

Sveriges nationaldag och Svenska flaggans dag är alltså fr.o.m. år 2005 allmän helgdag enligt det ovan nämnda riksdagsbeslutet.
Dagen firas allmänt i vårt land med flaggparader, musik, körsång och tal av någon prominent person i socknen. I många kommuner hälsas de som under det senaste året blivit nya svenska medborgare välkomna vid en ceremoni då de får ett papper som visar att de har blivit svenskar.

singers
Texten till nationalsången:

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika sköna.
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna,
din sol, din himmel, dina ängder gröna!

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet att du är och du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!

Richard Dybeck

UPP

Bön på nationaldagen

Gud,
tack för vårt underbara land,
för skogar och ängar, hav och sjöar,
för mäktiga fjällvidder och böljande fält,
för myllrande städer och levande landsbygd.
Gör oss medvetna om värdet i nedärvda traditioner
och öppna oss för rikedomen
i mångfalden av nya erfarenheter och kulturer.

Gud - Välsigna Sveriges land
I Jesu Kristi namn
AMEN

(ur Samlingsböner för kyrkoåret)

 

In English

Tillbaka

 

Page made in May 2000 by Ingegerd