updated #En hösthelgsida

 

All Saints Day in English

H Ö S T ....

ljuslåga

Allhelgonahelgen

Den sista veckohelgen i oktober eller den första i november är det Allhelgonahelg. Lördagen kallas Allhelgonadagen eller Alla helgons dag, söndagen är Alla Själars dag.
Alla helgons dag är en mycket gammal tradition. Man började fira den för att den kristna kyrkan hade så många helgon. Tidigare hade man firat varje helgon för sig på olika dagar. Men på 800-talet blev helgonen för många. Därför bestämde man att det skulle finnas en dag för alla helgon.
Mera om traditionerna med helgondagar

Hösthelg i början av november är för många förknippad med döden. Detta har traditioner ända från heden tid. Därför är det kanske inte konstigt att traditioner som har med död, spöken och gengångare att göra fått fäste denna helg.
Man funderar på om den döda "fått frid", alltså om de har det bra efter döden.
Det kristna hoppet inför döden bygger på att Jesus Kristus övervann döden i påskdagsmorgonen. Därför kan vi möta döden frimodigt, även om själva döendet skrämmer oss. Gud har lovat att vi ska uppstå så som Kristus har uppstått. (Rom. 6:5)

Minnesdag för alla döda

Från början firade man bara helgon den här dagen. Men så småningom bestämde man att i samband med Alla helgons dag skulle man också ha en minnesdag för alla döda människor.
I slutet på 1700-talet tog man bort Alla helgons dag i Sverige. Men 1953 blev den en helgdag igen. Det är alltid den lördag som infaller under tiden 31 oktober–6 november.
Under allhelgonahelgen brukar man åka till kyrkogården för att göra fint på släktingarnas och vännernas gravar. Då lägger man kransar på gravarna och tänder särskilda gravljus. När det blir mörkt är hela kyrkogården som ett hav av ljus.
I vårt pastorat firas en gudstjänst till de hädangångnas minne i alla våra fyra kyrkor, i år 2008 på kvällen den 1 november. Då läser prästen upp namnet på de av församlingens medlemmar som avlidit under året varvid en kyrkvärd tänder ett ljus. Kyrkokörerna medverkar med ett väl utvalt program av stämningsfulla sånger.

candle candle candle candle candle


Kyrkan som en plats för eftertanke.
Så profilerar Svenska kyrkan sig inför allhelgonahelgen, vars kristna karaktär kommit mer och mer i skymundan av ett kommersiellt präglat halloweenfirande. Men fr.o.m. år 2001 har bl.a. handelns organisationer enat sig om att göra reklam för att fira den 31 oktober som Halloween och låta Allhelgonahelgen ha sin karaktär av åminnelsehögtid.

 


Sedan gammalt började en helg vid helgsmål dagen före. Dagen före kallades "afton". Helgsmål är kl 6 på eftermiddagen. Allhelgonaafton är alltså dagen före allhelgonadagen, precis som julafton är dagen före juldagen etc. Dessa aftnar heter på engelska eve. Halloween är en förvrängning av All Hallows Eve = allhelgonaafton.
Att den i Storbrittanien och fr a USA fått sitt inslag av häxor och spöken hänger ihop med det gamla keltiska Samhain, nyårsfirandet i det druidiska året.

Eftersom Alla helgons dag är 1 november (fast vi av arbetsmarknadsmässiga skäl lagt den som flyttande helg i Sverige) är dess "eve" 31 oktober - och det är då Halloween firas i USA och i Storbrittannien.
I England kan man också råka ut för ofog 5 november i samband med "Guy Fawkes Day".

ghost ghost ghost

I USA heter alltså dagen som firas 31 oktober Halloween. Där kan man ofta se spöklika installationer i villaträdgårdarna under slutet av oktober. Halloween är en festdag då man i skolorna klär ut sig och gör en stor parad där föräldrar skockas och beundrar lärare och elever i sagolika utstyrslar. På kvällen går barnen runt i villaområdena klädda som olika sagofigurer eller seriefigurer och ringer på och ropar: "treat or trick" och förväntar sig att få godis.
Många länder har tagit efter de amerikanska traditionerna. Nu har man också börjat fira Halloween i Sverige. Man har stora gula och röda pumpor som man sätter ljus i och ordnar maskerader. Många köper stora pumpor och skär bort bitar av dem så att de ser ut som hemska ansikten. Sedan sätter man ljus inne i pumporna.
Halloween på amerikanskt sätt introducerades i Sverige 1991 av en firma i Stockholm som bl a säljer skämtartiklar.

pumpa


Senast ändrad 15 oktober 2014

email
© Ingegerd