Nyårsdikter

som betyder mycket för mig

 

Nu kommer kväll..

Nu kommer kväll med vilans bud
och bördan lägges av.
Nu vill jag tacka dig, min Gud,
för allt vad året gav.
För hus och hem och dagligt bröd,
för jordelivets id,
för tröst i nöd, för liv i död,
för himmelrikets frid.

Och gryr för mig en morgondag
så är den dagen din;
så är din vilja all min lag
och all din kärlek min.
Så står jag här i Jesu namn,
jag lever på ditt bud.
Jag går emot din öppna famn,
min Herre och min Gud!

Natanael Beskow

Psaltare och lyra

Snabbt jagar stormen våra år
som skyar över hav.
Knappt tändes år, din blida vår,
så bleknar glansen av.
Din sommarblomstring är sin kos,
hav tack för vad du gav,
om ock du endast gav en ros
att lägga på en grav.

Du makt för vind och skyar,
du makt för liv och år,
som ständigt allt förnyar,
och allt i spillror slår;
med öden och med timmar
i julens aftonbrand
du står, och sädet glimmar
i såningsmannens hand

Giv psaltare och lyra,
då mödan görs oss lång.
Betag oss ej den dyra,
den ljuva lust till sång!
Låt klinga våra dagar
som vind i gröna hagar,
som hav i böljegång.

Giv oss en härd att njuta vid
av vårt beskärda bröd.
Giv oss ett bröst att luta vid
när glädje vänds i nöd.
Giv oss en tro att sluta vid
tryggt i den mörka död.

Erik Axel Karlfeldt

2009

 

U P P

Det eviga av Esaias Tegnér


Min nyårsmusik   ||   New Year Page    |||    Nyårsklockan    |||    B a c k

Ingegerd
December 1999, just 2018